هفته پدافند غیرعامل گرامی باد

اگر ما بخواهیم جاده، پل، سد، نیروگاه و فرودگاه بسازیم باید بررسی شود که این کار از نقطه نظر دفاعی در چه وضعیتی قرار می‌گیرد. رهبر معظم انقلاب

اگر ما بخواهیم جاده، پل، سد، نیروگاه و فرودگاه بسازیم باید بررسی شود که این کار از نقطه نظر دفاعی در چه وضعیتی قرار می‌گیرد. رهبر معظم انقلاب