کارگاه آموزشی "آگاهی ها و مهارت های قبل و بعد ازدواج)"

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان کرمانشاه: کارگاه آموزشی "آگاهی ها و مهارت های قبل و بعد ازدواج)" روز پنج شنبه یک اسفند 1398 ساعت 9 صبح در بنیاد نخبگان استان کرمانشاه برگزار خواهد شد

جهت ثبت نام کلیک نمایید.

تاریخ انتشار : 1398/11/21
کد : 370
تعداد بازدید: 327