برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سیاست ها و مقررات بنیاد ملی نخبگان

 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سیاست ها و مقررات بنیاد ملی نخبگان 2 دی 98 در نمایشگاه هفته پژوهش

 به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان کرمانشاه: کارگاه آموزشی آشنایی با سیاست ها و مقررات بنیاد ملی نخبگان 2 دی 98 در نمایشگاه هفته پژوهش برای عموم مردم فرهیخته کرمانشاه برگزار خواهد شد.


تاریخ انتشار : 1398/09/26
کد : 337
تعداد بازدید: 374