برگزاری کارگاه‌های آموزشی مقررات و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

برگزاری کارگاه‌های آموزشی مقررات و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه‌های صنعتی و علوم پزشکی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان کرمانشاه، نظر به اهمیت مقررات و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان و آشنایی دانشجویان مستعد  با این آیین نامه  ها روز شنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ و روز یکشنبه مورخ 6 اسفند 96، کارگاه‌هایی با موضوع آشنایی با تسهیلات ، آیین نامه‌ها و مقررات بنیاد ملی نخبگان با همکاری دانشگاه صنعتی کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

در این کارگاه ها کارشناسان آموزشی، پژوهشی و دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  حضور داشتند.

بنابراین گزارش، این کارگاه‌ها باهدف آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات بنیاد ملی نخبگان، تشریح آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد‌ برتر و آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی ازدانش‌آموختگان برتر برگزیده برگزار گردید..

گفتنی است در پایان این کارگاه‌ها، نشست پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.

 

تاریخ انتشار : 1396/12/12
کد : 215
تعداد بازدید: 806